Rozliczenie PIT drogą elektroniczną

Z roku na rok dostęp do internetu daje jego użytkownikom coraz większe możliwości, też w relacji spełniania wielu obowiązków obywatelskich. Dzięki wymyślonemu przez nas narzędziu do rozliczania PIT drogą internetową samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego będzie łatwe, jak nigdy przedtem. Nakłaniamy każdego do spróbowania i przekonania się, jakie to nietrudne. Statystyki określają w przybliżeniu, że corocznie coraz więcej ludzi korzysta z tego rodzaju składania deklaracji podatkowej. Skutki prawne wykonania tego rodzaju czynności przez internet są równoznaczne ze złożeniem zeznania w wersji papierkowej.