Jak rozliczyć się z działalności?

Prawie wszyscy podatnicy mają czas, by rozliczyć się z urzędem skarbowym z przychodów uzyskanych w 2016 roku do końca kwietnia bieżącego roku. Prawie wszyscy.

Ci, którzy rozliczają się kartą podatkową ten czas mają zdecydowanie krótszy. Ich obowiązkiem jest rozliczyć się już w pierwszym miesiącu po zakończeniu roku podatkowego, a że ostatnim dniem stycznia jest sobota, termin ten upłynie więc w tym roku 2 lutego. Nasuwają się więc pytania kto zatem rozlicza się kartą podatkową, jaki formularz w tym celu musi wypełnić. Otóż rozliczyć się z dochodów kartą podatkową mogą niektórzy przedsiębiorcy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie jest to uciążliwa forma opodatkowania, ale tylko wybrani przedsiębiorcy mogą z tego korzystać.wykresy-finansowych-w-tabeli-z-komputera-przenośnego_1232-2738 Warunkiem tego jest prowadzenie przede wszystkim działalności o określonym profilu  (handel detaliczny, działalność rozrywkowa, gastronomiczna, edukacyjna czy też świadczenie wolnych zawodów zakresie ochrony zdrowia czy usług weterynaryjnych). Formularzem koniecznym do rozliczenia jest w tym wypadku PIT16a. Fachowo i profesjonalnie ujmując jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w kolejnych miesiącach roku podatkowego. Taki pit 16a wzór wypełniony składa podatnik opodatkowany ryczałtowo na podstawie karty podatkowej. Oczywiście, program z objaśnieniami do tego formularza też nie jest trudno znaleźć. Z pewnością każdy przedsiębiorca rozliczający się właśnie w ten sposób łatwo sobie poradzi z tym rozliczeniem. Kiedy już to uczyni pit 16a wzór wypełniony może odesłać do urzędu drogą online. Bezwzględnie tylko należy pamiętać, aby pit 16a wzór wypełniony poprawnie oddać w określonym terminie.

Rozliczający się kartą podatkową z reguły nie mają problemów z rozliczeniem się z uzyskanych w roku podatkowym przychodów. Mówi się, że jest to najmniej uciążliwa forma opodatkowania i jest w tym stwierdzeniu wiele racji. Ci, którzy w ten sposób się rozliczają z reguły to potwierdzają.