Powinność składania zeznania podatkowego przekazuje się do 30 kwietnia każdego roku.

Od 1 stycznia przyszłego roku powinno się już przekazywać roczne podsumowanie podatkowe. Spora część ludzi zobowiązanych do płacenia podatku, ma jednak niepewności, który PIT należy wypełnić. PIT-37 muszą złożyć podatnicy wynagradzani na podstawie umowy zlecenia oraz podatnicy uzyskujący przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, zapomóg i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków materialnych z ubezpieczenia społecznego oraz zapomóg wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

deklaracja pit 36 www.pitax.pl

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
PIT 36 jest to formularz rozliczenia rocznego o wysokości uzyskanego przychodu przez osoby fizyczne. Składają go płatnicy, którzy: realizowali pracę na własny rachunek poza rolnictwem, opodatkowani według ogólnych reguł przy użyciu skali podatkowej 18-32 procent.

Ci którzy: pracowali w branży specyficznej działalności rolnej. Ci co uzyskali zyski z najmu lub innych porozumień o podobnym charakterze, zobligowanych do płacenia podatku na zasadach ogólnych. Ci co wypracowali dochody z renty otrzymanej z za granicy. Ci co uzyskali zyski na innej podstawie, od których w przeciągu roku podatkowego mieli obowiązek sami wpłacać zadatki na podatek dochodowy.

Ci co osiągnęli dochody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy wykorzystaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zadatków. Ci co powinni byli dorachować do swoich zysków dochody niepełnoletnich dzieci . Ci co obniżają przychód szkody, również o straty z lat ubiegłych.

Formularz PIT 36, skierowany jest do podatników rozliczających swoje przychody, łącznie z dochodami małżonka albo jako osoba jednoosobowo

pitax.pl/program-pit/

Źródło: sxc.hu

piastująca dzieci. Drukiem PIT 36 rozlicza się również płatnik podatków, który dostaje na dziecko dodatek opiekuńczy lub rentę socjalną, jak również na dziecko do czasu skończenia przez nie 25 roku życia, kształcące się na uczelniach, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, bądź szkolące się poza granicą w kraju Unii Europejskiej, w sytuacji kiedy dzieci w roku podatkowym nie uzyskały przychodów podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli w obrębie roku podatkowego wystąpiła zaprzestanie działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych, to płatnik podatku zobowiązany jest do rozliczenia się formularzem PIT 36.