Przemiany w rozrachunkach: w jaki sposób w 2016 będzie wyglądał PIT od pracodawcy

Od roku 2016 chlebodawca będzie mieć nowe obowiązki podczas wypełniania PIT-11 dla swego podwładnego – ustali m.in. rezydencje podatkową danej osoby.

Pracodawca ma za zadanie przekazać podatnikowi i odpowiedniemu urzędowi podatkowemu PIT-11, który zawiera informacje o dochodach otrzymanych w minionym roku przez pracobiorcę, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy a także odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zaświadczenie powinni pozyskać nie jedynie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale również ci realizujący swoje obowiązki na podstawie umowy o dzieło.
Rozliczanie podatku

Źródło: pixabay.com
Jeśli idzie o pity 2017, w blankiecie PIT-11 płatnik składek musi podać przede wszystkim dane o: przychodach podatnika, kosztach uzyskania dochodu z tytułu stosunku pracy i pracy nakładczej, dochodach zwolnionych od podatku, pobranych zaliczkach a także składkach. W wypadku PIT-11 chodzi o faktycznie osiągnięty przez podatnika dochód oraz faktycznie pobrane przedpłaty na podatek dochodowy. Jeżeli chcesz przeczytać więcej odwiedź rozliczanie pita.
Od stycznia 2016 r. w blankiecie płatnik składek musiał będzie podać także, czy podatnik ma nieograniczony obowiązek podatkowy w naszej ojczyźnie. W praktyce pracodawca będzie musiał dowiedzieć się, w jakim kraju pracownik posiada główny punkt interesów osobistych a także ekonomicznych. Płatnik został też zobowiązany do ustalenia, ile dni podatnik przebywa w naszym kraju oraz w pozostałych krajach – i czy nie było to więcej niż 183 dni w roku skarbowym. Te dane muszą później zostać zestawione ze statusem rezydencji pracobiorcy w innym kraju niż Polska. Co więcej, jeśli idzie o polskiego nierezydenta podatkowego płatnik powinien pozyskać zagraniczny adres zamieszkania pracownika, jak także numer identyfikacyjny pracobiorcy uzyskany w państwie rezydencji, jego wariant oraz kraj wydania numeru.
PIT-11 w dalszym ciągu może być złożony w odmianie papierowej wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw rozliczających od jednego do pięciu podatników.

Pozostałe podmioty mają za zadanie złożyć blankiet drogą elektroniczną. Pracodawca, który zdecyduje się na odmianę papierową, ma więc czas do końca stycznia na przyniesienie pit 36 do urzędu podatkowego.- https://www.pitax.pl/pit36/